Nawigacja 360°:


Bibliografia czyli źródła wiedzy.


 1. Ewidencja Miejsc Pamięci Miasta Jaworzna.
 2. Wyciąg z Regulaminu PTTK „Miłośnik Ziemi Jaworznickiej”.
 3. Spis ciekawych miejsc w Jaworznie, sporządzony przez panią Barbarę Rapalską.
 4. Encyklopedia internetowa wikipedia
 5. Ziemia chrzanowska i Jaworzno - praca zbiorowa pod red. Janiny Lewandowskiej.
 6. Ziemia chrzanowska i Jaworzno pod redakcją Kazimierza Szwajca. Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne, Kraków 1967. Fot. Tadeusz Chrzanowski,Henryk Grzęda, Herryk Hermanowicz, Władysław Ksepko, wiesław Książek, Otto Link, Tadeusz Olszewski, Kazimierz Soka.
 7. Jaworzno. Zarys dziejów do 1939, praca zbiorowa pod red. J. Hampla, J. Zawistowskiego.
 8. Waloryzacja przyrodnicza miasta Jaworzna, Zakład Badawczo-Usługowy EKOS.
 9. Jaworzno. Zarys dziejów 1939-1990, praca zbiorowa pod red. J. Zawistowskiego.
 10. www.lks.ciezkowianka.prv.pl. Obecnie nie istnieje.
 11. Strona parafii w Ciężkowicach
 12. Roczniki statystyczne, demograficzne i bank danych regionalnych GUS 1939-2010.
 13. Zaludnienie Polski na początkach panowania Kazimierza Wielkiego, Lwów 1930 T. Ladenberger.
 14. Inwentarz akt starostwa powiatowego w Chrzanowie z lat 1854-1939.
 15. Przyroda miasta Jaworzna, B. Tokarska-Guzik, A. Rostański, A. Hreczek, J. Gorczyca, R. Dulias. Jaworzno 1998.
 16. Pomniki przyrody na terenie Jaworzna, B. Chechelska-Paliga, B.Pieprzny. Krzeszowice 2005.
 17. Miasta polskie w Tysiącleciu - pod redakcją naukową Mateusza Siuchnińskiego
 18. Ziemia chrzanowska i Jaworzno - Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne
 19. Strona miasta Jaworzna
 20. Strona parafii św. Barbary na Os. Podłęże
 21. Strona parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Byczynie
 22. Strona parafii p.w. św. Jana Kantego w Niedzieliskach
 23. Tygodnik "Tajny Detektyw" nr 39 z roku 1933
 24. "Ilustrowany Kurier Codzienny" nr 140 z 22 maja roku 1931
 25. Tygodnika "Światowid" z 27 grudnia 1930 roku nr. 51 (333)
 26. Biuletyn informacyjny na 40-lecie Spółdzielni Mieszkaniowej "Górnik" w Jaworznie
 27. Strona Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Jaworznie - Osiedlu Stałym
 28. "Tygodnik Katolicki "Niedziela" nr 50/2000; 1,8,30/2001; 38/2002; 13,16,21,27,41,45,48/2003; 5,36,49/2004; 24/2005; 2,50/2006; 1,46/2007; 28/2008;
 29. Tygodnik "Co tydzień" nr 12/04/2006
 30. Ilustrowany tygodnik dla rodzin katolickich - "Przewodnik Katolicki" z 8 stycznia 1933 r., nr 2.
 31. "Przyjaciółka", numer 42 (448) z 21 października 1956 r.
 32. "Przewodnik Katolicki", nr 17 (37) z 26 kwietnia 1931 roku.
 33. Katolickie parafie w Jaworznie
 34. Strona parafii św. Karola Boromeusza w Starej Hucie
 35. Strona parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Libiążu
 36. Wykaz Gromad Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej według stanu z dnia 1.VII 1952 r., PRL, GUS, Warszawa.
 37. Historia martyrologii więźniów obozów odosobnienia w Jaworznie 1939-1956 pod. red Kazimierza Miroszewskiego i Zygmunta Woźniczka.
 38. Fragmenty notatek Janiny Tarabuły, które ukazują początki parafii w Pieczyskach
 39. Lokalny Program Rewitalizacji "Park Północny"
 40. Dzieje górnictwa węgla kamiennego w Jaworznie 1776-2002, M. Leś-Rudnicka.
 41. Przywilej górniczy z roku 1565 na wydobywanie kruszcu ołowianego i galmanu pod Długoszynem - J.JAROS. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej zeszyt 2,1957, 315-318.
 42. Mapa sztolni kopalni Galmanu w Długoszynie. 1827, Archiwum Muzeum Miasta Jaworzna.
 43. Historia jaworznickiego przemysłu, górnictwo kruszcowe. Zeszyty historyczne miasta Jaworzna, 2/3, 2000 r., M. Leś-Rudnicka.
 44. "Dzieje przemysłu". Stanisław Proksa.
 45. "Przyroda" - Jaworzno Aktywne Miasto, Urząd Miejski w Jaworznie.
 46. Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Jaworznie.
 47. Rozporządzenie Min. Spraw Wewnętrznych z dnia 18 października 1933 r. o podniesieniu m.in. gmin Jaworzna i Szczakowa do rzędu miast.
 48. Twarze katowickiej bezpieki Polska Dziennik Zachodni - Teresa Semik.
 49. Rozporządzenie Min. Spraw Wewnętrznych z 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu chrzanowskiego na gminy wiejskie.
 50. Jeleń - miasteczko w powiecie chrzanowskim, K. Ostrowski.
 51. Słownika języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego (dzieło liczące z suplementem 11 tomów, obejmujące polszczyznę od połowy XVIII do połowy XX wieku).
 52. "Powtórki nie tylko z odległej historii" - Marian Lipka. Wspomnienia i refleksje syna górnika kopalni węgla "Sobieski" w Jaworznie.
 53. Strona Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie.
 54. Strona PKE S.A. Elektrowni Jaworzno III.
 55. "Rudolf-Trójka czyli sto lat jaworznickiej energetyki 1898-1998". Wspomnienia Franciszka Galicy.
 56. Raporty roczne PKE S.A.
 57. Strona Jaworznickiego Klubu Szachowego MCKiS.
 58. "Młody Technik" miesięcznik dla młodzieży, nr 5 rok 1953.
 59. "Dziennik Polski" z dnia 9-10 stycznia 1972 r.
 60. "Dzwon Niedzielny" nr 30 z 26 lipca 1931 r.
 61. "Dzwon Niedzielny" nr 40 z 4 października 1931 r.
 62. "Polska Zachodnia" nr 115 z 29 kwietnia 1929 r.
 63. "Dzwon Niedzielny" nr 23 z 9 czerwca 1929 r.
 64. Zapiski Stanisława Porwita (Monografia wsi Dąb), Kazimierza Porwita i Krzysztofa Bolka odnośnie życia mieszkańców Dębu i tutejszej kaplicy.
 65. Dodatek do Ilustrowanego Kuryera Codziennego nr 133 z 15 maja 1939 r.
 66. Inne źródła pisemne, także ustne, relacje naocznych świadków, wywiady, własne opracowania...

strona główna I kontakt I ciekawe miejsca I historia wg drvali I panoramiks I mapa miasta I pomoc
rynek I stara fotografia I rybie oko
Copyright (c) by J-no.pl logo 2009 - 2013