Dzielnice

 dzielnice_jaworzna  Dzielnice lata

Wstęp:

lisc_2 Jaworzno składa się z kilkunastu dzielnic, osiedli, które nie mają wyraźnego podziału, tak więc określenie szczegółowego podziału miasta może być nieco kłopotliwe. Kłopot ten ma swoje odzwierciedlenie w historii powstawania miasta, szczególnie w okresie po II wojnie św. kiedy do ówczesnego miasta Jaworzno zostały przyłączane poszczególne okoliczne wsie i miasta. Przykładem jest przyłączenie miasta Szczakowa w roku 1956 czy też miasta Jeleń w 1977 r. W wyniku różnych reform administracyjnych, splotu wydarzeń historycznych zdarzały się też przypadki odłączenia części lub całości miejscowości, wsi od Jaworzna lub jego obecnych dzielnic. Przykładem jest chociażby Jęzor (obecnie przynależy do Sosnowca), który to został odłączony w roku 1953, czy Starej Maszyny (obecnie Chrzanów) od Ciężkowic.