Energia AD 1995 - cz. 1

Album - Elektrownia Jaworzno III w fotografii cz.1:
Foto: Archiwum Arczi, Archiwum EJ3, AD 1994-1995.