Energia AD 1995 - cz. 2

Album - Elektrownia Jaworzno III w fotografii cz.2:
Foto: Archiwum Arczi., Archiwum EJ3, AD 1994-1995.