Gwarectwo AD 1916

Album - kopalnia Józef Piłsudski i okolice dawnego gwarectwa:
Foto: Archiwum Arczi, M. Zapalski - Jaworzno, AD 1916-1933.