Lata 1945-1989

Zarys MiastaJaworzno - historia w ździebełku :

   Do 1795 * 1796-1900  * 1901-1917 *  1918-1939 * 1939-1945 * 1945-1989 lata

1945 (22 stycznia)- Wyzwolenie Jaworzna z pod okupanta hitlerowskiego.
1945- Kopalnia "Jan Kanty" zostaje przyłączona do kopalni "Jaworzno".
1945 (22 marca)- Powstało Prywatne Gimnazjum i Liceum Koedukacyjne Zarządu Miejskiego w J-nie. Od 1951 placówka otrzymała nazwę Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca stopnia licealnego w Jaworznie, późniejsze LO nr 1.
1945 (6 kwietnia)- Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego na podstawie okólnika nr 42 utworzyło Centralne Obozy Pracy w J-nie. Był miejscem więzienia dla żołnierzy AK oraz osób niewygodnych dla komunistów w powojennej Polsce, m.in. Niemców, Ślązaków, Ukraińców, polskich Łemków. COP działał do 1949 r.
1945- Przy kopalni "Bierut" powstał chór. Istniał do 1961 r. Dał ponad 300 koncertów, jego dużym sukcesem było zajęcie II miejsca na festiwalu chórów w Krakowie. Dyrygentami byli Gustaw Żbik i Franciszek Dzióbek.
1945- Kopalnia "Sobieski" uruchomiła pierwsze po wojnie przedszkole, do którego uczęszczało 96 dzieci, czynnych było 8 szkół podstawowych do których uczęszczało 2706 uczniów. Szkoły te mieściły się w: Ciężkowicach, Dąbrowie Narodowej, Długoszynie, Jaworznie, Jeleniu, Pechniku, Starej Hucie i Szczakowej.
1945- Powstaje Biblioteka Publiczna w Jeleniu. Początkowo mieściła się u osób prywatnych: Kazimierza Sojki, Stanislawa Urbańczyka, a dopiero później przeniesiono ją do budynku dawnej gminy.
1946- Powstaje pierwsza w Jaworznie Zakładowa Biblioteka przy kopalni "Sobieski". Zorganizowana i utrzymywana była przez Radę Zakładową Związków Zawodowych Górników.
1946 (14 marca)- Pożar w KWK Jan Kanty. Zginęło 5 osób.
1946- W Jeleniu powstał Zakładowy Dom Kultury kopalni "Jaworzno" (d."Sobieski"). W świetlicy mieściło się m.in. stałe kino związkowe "Czarny Diament" i klub sportowy "Górnik Sobieski".
1946- Powstał pod egidą władz miejskich zespół teatralny, który od 1957 r. nosił nazwę Społeczny Teatr Miejski. Początkowo mieścił się w świetlicy kopalni "Bierut". Urząd Miasta pokrywał koszty wynajmu sali, opalu, światła. W latach 70 siedzibą teatru był MDK. Teatr współpracował m.in. z Teatrem Śląskim i Teatrem Ludowym.
1947 (1 stycznia)- Garbarnia Szczakowa weszła w skład "Krakowskich Zakładów Garbarskich" pod nazwą "Szczakowskie Zakłady Garbarskie" i stała się przedsiębiorstwem państwowym.
1948 (1 stycznia)- Garbarnia Szczakowa została włączona w skład kombinatu pod nazwą "Szczakowskie Zakłady Garbarskie".
1948- Podjęto decyzję o budowie nowej kopalni o nazwie "Kościuszko - Nowa".
1948- Przystępuje się do budowy nowej elektrowni (późniejszej Elektrowni "Jaworzno II") w oparciu o projekt i dostawy urządzeń ze Związku Radzieckiego. Projekt jest sztandarowym przedsięwzięciem planu 6-letniego.
1948- Z okazji Święta Odrodzenia premier Józef Cyrankiewicz przekazał świetlicy kopalni "Jaworzno" obraz pędzla Jana Sokołowskiego "Pejzaż" jako nagrodę za działalność w upowszechnianiu kultury wśród załóg robotniczych.
1948 (20 listopada)- Pan Józef Guja z Jaworzna zamawia 200 sztuk sadzonek morwowych w P.C.Z.J.N. 'Milanówek'. aparat aparat
1949 (16 stycznia)- Powstaje Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie przy ul. Mickiewicza 1. Po dwóch latach istniały już dwie filie. Podstawę księgozbioru stanowiły szczątki zachowanych zbiorów "Sokoła" i innych organizacji z lat międzywojennych, a także zbiórki publiczne wśród mieszkańców. W pierwszym roku działalności, księgozbiór wynosił 2138 volumenów.
1950- W kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Byczynie zainstalowano dwa dzwony, które konsekrował Kardynał Sapieha. Proboszczem był wtedy ks. Władysław Będek.
1950 (2 stycznia)- Stanisław Dyląg, Alojzy i Jan Ślusarczykowie, Józef Kępka i Józef Wiernek zarejestrowali w chrzanowskiej Radzie Powiatowej Ludowy Klub Sportowy "Ciężkowianka". Pierwszym trenerem był Ignacy Głowacz.
1950 (24 czerwca)- Powstał klub sportowy LZS "Zgoda" z inicjatywy Wincentego Dubiela w Byczynie.
1950 (1 wrzesnia)- Elektrownia Jaworzno podlega resortowi energetyki, dalej jest jednak częścią sąsiedniej kopalni przy szybie Piłsudski.
1950-55- W Zakładach Chemicznych "Azot" uruchomiono oddział elektrolizy rtęciowej, pierwszy tego rodzaju w kraju.
1951- W Szczakowej przy Cementowni działał zespół teatralny, który w 1951 roku wystawił w Szczakowej i okolicznych wsiach kilka sztuk m.in. "Wyspę pokoju". "Moskiewski charakter".
1951- Utworzono w J-nie więzienie dla młodocianych więźniów politycznych tzw. Progresywne Więzienie dla Młodocianych Przestępców. Trafiali do niego więźniowie, których wiek nie przekraczał 21 roku życia. Historycy szacują, że przez więzienie przeszło około 5 tys. osób. Działało do 1956 r.
1951- Jęzor będący częścią miasta Jaworzna, które należało wtedy jeszcze do powiatu chrzanowskiego w województwie krakowskim, włączono do powiatu-miasta Sosnowiec, będącego częścią województwa katowickiego a ściśle mówiąc stalinogrodzkiego.
1952 (7 sierpnia)- Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych wydała 3 znaczki okolicznościowe o nominale 60 gr, 1 zł i 1,50 zł przedstawiające nowo powstającą Elektrownię Jaworzno II (nr kat. FI 626, FI 627, FI 628 ). Grafikę wykonał mistrz Czesław Słania. Dzień pierwszego obiegu znaczka to 7 sierpnia tegoż roku. Oprócz znaczków wydane zostały także okolicznościowe koperty wraz ze znaczkami tejże elektrowni. Koperty zostały opatrzone sloganami peerelowskiej Polski. aparat aparat aparat aparat aparat aparat aparat aparat
1952- W Elektrowni Jaworzno uruchomiono nowy człon wysokoprężny. W pierwszym etapie wybudowano nową kotłownię wysokoprężną z trzema kotłami pyłowymi typu Borsig oraz dwoma turbozespołami Brown-Boveri 8,8 MW z ciśnieniami 25 i 12 Atm dla współpracy z częścią niskoprężną. wycofano urządzenia wyprodukowane do roku 1914.
1953 (1 stycznia)- Jaworznicka elektrownia oficjalnie nosi nazwę Elektrownia "Jaworzno" i zostaje włączona do systemu energetycznego kraju.
1953 (styczeń)- "Młody Technik" miesięcznik dla młodzieży w numerze 5 ze stycznia 1953 w artykule "Sami budujemy samochody" pisze: "W końcu ubiegłego roku odbył się w Warszawie konkurs samochodzików własnej konstrukcji, organizowany przez Polski Związek Motorowy. Domorośli konstruktorzy zaprezentowali szereg całkiem udanych rozwiązań technicznych wykonanych przy jak najmniejszym nakładzie kosztów (1000 do 3500 zł). Samochodziki przeszły przegląd techniczny, próbę szosową 50 km, próbę terenową i próbę zrywu. Należy podkreślić, że wszystkie samochody budowano w niezwykle prymitywnych, domowych warunkach i konstruktorzy ich dysponowali jedynie podstawowymi narzędziami. Pierwsze miejsce komisja P.Z.Mot. przyznała ob. Stanisławowi Suchecie z Jaworzna za jego malutki, zielony trójkołowiec. Samochodzik ten jest zaopatrzony w silniczek przedwojennej polskiej produkcji marki Moj 125 cm, cały opis tutaj 1,53 MB. pdf aparat aparat aparat aparat
1953 (19 lipca)- Uruchomiono dwa pierwsze turbozespoły kończące pierwszy etap budowy Elektrowni Jaworzno II.
1953 (8 październik- 8 listopad)- To miesiąc "pogłębiania przyjaźni polsko-radzieckiej". Polski Przemysł Zapałczany uwiecznił to na swoich opakowaniach zapałczanych. aparat aparat
1954- Kopalnia "Jan Kanty" m.in. wraz z szybem Leopold istnieje pod nazwą "Komuna Paryska".
1954- Powstała największa kopalnia piasku w Polsce - Kopalnia Piasku Szczakowa jako część Przedsiębiorstwa Materiałów Podsadzkowych Przemysłu Węglowego (późniejsza Kopalnia Piasku Szczakowa S.A., PCC Rail Szczakowa S.A., PCC Rail S.A. A obecnie tj, w 2010 należy do koncernu Deutsche Bahn Schenker Rail Polska S.A. ).
1954- Do gromady Byczyna z przysiółkiem Cezarówka Dolna przyłączona została część wsi Jeziorki należąca wcześniej do Jaworzna, od gromady Ciężkowice z Dobrą odłączono przysiółek Stara Maszyna i Pieczyska; do Jaworzna przyłączony został przysiółek Bory z "Szybem Sobieski" o powierzchni 262,67 ha, a do Szczakowej przyłączono Długoszyn i część gromady Ciężkowice (277 ha), czyli przysiółki Dobra i Pieczyska.
1954 (26 sierpnia)- Wdarcie wody w KWK Kanty. W tragedii zginęło 18 osób.
1954- Urodziła się Basia czyli Barbara Trzetrzelewska .
1954- Powstał klub sportowy KS "Górnik" na Osiedlu Stałym. W sezonie 1965/1966 piłkarze Górnika Jaworzno pierwszy raz wystąpili w III lidze zajmując 3 miejsce (Grupa I).
1954- Parafia ciężkowicka otrzymała relikwie bł. Bronisławy i św. Andrzeja Boboli.
1955- Mieszkańcy Borów zakupili obraz Pana Jezusa Miłosiernego i umieścili go w kaplicy Krzyża św. w jaworznickiej kolegiacie oddając już wtedy Bory pod opiekę Miłosierdzia Bożego.
1955- Księgozbiór Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie wynosi 8983 wolumeny.
1956 (5 marca)- Miasto Jaworzno zostało wyłączone z powiatu chrzanowskiego, stając się miastem na prawach powiatu. Do Jaworzna przyłączono miasto Szczakowa wraz z Dąbrową Narodową, Pieczyskami, Długoszynem i Dobrą. Obszar miasta stanowił 76,64 km². Rozp. Rady Min. z 20 marca 1956 r. pdf.
1956- Elektrownia "Jaworzno II" osiągneła moc 280 MW. Zainstalowano 7 kotłów i 6 turbozespołów w układzie kolektorowym. W wyniku dalszych prac udało się zwiększyć moc do 320 MW. "Dwójka" przez szereg lat funkcjonowała jako największy obiekt energetyczny kraju!
1956 (21 października)- W "Przyjaciółce" w numerze 42 (448) ukazal się artykuł pod tytułem 'Apolonia i detektyw'. Jaworzno, Osiedle Tadeusza Kościuszki 6 czyli coś o nietuzinkowej hodowli zwierząt w/g grafiki Witolda Popławskiego i tekstu M.M. aparat aparat
1957- Z zachęty proboszcza ks. dziekana Stanisława Bajera zawiązał się Komitet Budowy Kościoła w Niedzieliskach, a Mszę św. odprawiano obok kamiennego krzyża przy ul. Szczakowskiej.
1957 (30 marca)- Koło Sportowe "Unia" przy Hucie Szkła zawiadamia KOZ Radę Trenerów, iż posiada kilku wybijających się zawodników. Do drużyny "Orląt" Wróbla Tadeusza (bramkarz) i Homela Jana (lewy łącznik) a to drużyny juniorów Tekielaka Adama (łącznik) i Wentycha Zdzisława (łącznik środkowy napastnik). aparat
1957-59- Drugi etap rozbudowy Elektrowni Jaworzno II. Pojawiły się trzy kotły typu Skoda, jeden turbozespół o mocy 35 MW, również firmy Skoda oraz turbozespół firmy Siemens o mocy 12,6 MW. W 1959 elektrownia osiągnęła moc 157,9 MW. Prace modernizacyjne przeprowadzono m. in. przy udziale specjalistów z Czechosłowacji.
1957 (19 maja)- Poświęcony został plac pod budowę kościoła w Niedzieliskach przy ul. Szczakowskiej, a dokładnie miesiąc później uzyskano zezwolenie Urzędu Miasta na budowę tymczasowej kaplicy. 26 maja tegoż roku po raz pierwszy dzieci z Niedzielisk przyjęły I komunię św. podczas Mszy św. na placu przy krzyżu. Msza św. w uroczystość odpustu ku czci Patrona została odprawiona już w nowej kaplicy.
1958- Jeleń został wydzielony z gromady i otrzymał status osiedla.
1958 (23 marca)- Kaplica w Niedzieliskach została uroczyście poświęcona przez ks. Dziekana Andrzeja Mroczka i od tego dnia codziennie była w niej sprawowana Msza św.
1958 (wrześień)- Ówczesne władze zakazały odprawiania nabożeństw w kaplicy w Niedzieliskach oraz nakazały rozebrać obiekt do dnia 20 września. Mieszkańcy Niedzielisk pisali odwołania od tej decyzji i wysyłali delegacje nawet do najwyższych władz państwowych i partyjnych w Warszawie. Bez skutku. Ks. Stanisław Bajer za niezastosowanie się do poleceń został ukarany grzywną w kwocie 3.000 zł. Inny kapłan za odprawienie Mszy św. zapłacił karę 1.500 zł.
1958- Przy Elektrowni "Jaworzno" rozpoczęto produkcję materiałów budowlanych w oparciu o podstawowy surowiec odpadowy - pyły dymnicowe. W latach 1965 - 1985 ograniczono w ten sposób składowanie odpadów o 30 tys. ton rocznie.
1959 (1 stycznia)- Garbarnia Szczakowa została włączona w skład kombinatu pod nazwą "PZS Chełmek" i trwała tak do zmian z roku 1989.
1959 (1 lipca)- Jak podaje Komisja Gier "Lajkonik" jeden z mieszkańców Jaworzna trafił piątkę z plusem w grze liczbowej "Młodszy Lajkonik". Kupon padł w oddziale P.O. nr 144, kupon szczęściarza to 216438, suma wygranej to 15679 zł. Losowania odbyło się dnia 28 czerwca 1959 w Wieliczce. aparat
1959 (18 lipca)- Władze zaplombowały drzwi wejściowe do kaplicy w Niedzieliskach. Dwoje parafian p. Stanisław Bzowski i p. Genowefa Flader zerwało plomby ze słowami: "jeśli ludzie chcą się modlić, to niech się modlą". Zgromadzeni parafianie spontanicznie zaczęli śpiewać "My chcemy Boga". Od tego dnia wierni dzień i noc czuwali i pilnowali, aby nikt nie odważył się zburzyć kaplicy.
1959 (marzec)- Powstała Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jaworznie. Powstała ona z inicjatywy kilku pracowników etatowych ówczesnej Powszechnej Spółdzielni Spożywców "Społem" w Jaworznie.
1960- Powstała Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górnik" zapoczątkowana przez Powszechną Spółdzielnie Mieszkaniową.
1960- Przy Zakładowym Domu Kultury kopalni "Jaworzno" powstał Zespół Artystyczny KWK "Jaworzno", który zdobył wiele nagrod i wyróżnień, m.in.: II nagrodę na Światowym Festiwalu Młodzieży i Studentów w Sofii (1968 r.), I nagrodę na Festiwalu Zespołów Artystycznych Krajów Zaprzyjaźnionych w Szegedzie (1970 r.).
1960-61- w J-nie było 12 szkół podstawowych do których uczęszczało 7596 dzieci.
1960-61- W naszym mieście były 4 szkoły podstawowe dla pracujących, gdzie uczęszczało 487 uczniów. W roku 1985/86 działała tylko jedna taka szkoła, naukę pobierało 55 uczniów.
1960 (30 listopada)- Ciężko chorego ks. Prałata Andrzeja Mroczka z Ciężkowic odwiedził Biskup Karol Wojtyła. 18 grudnia ks. Prałat odszedł do Pana. Trzy dni później odbył się pogrzeb.
1962- W Elektrowni "Jaworzno II" zamontowano siódmy turbozespół, a moc elektrowni osiągnęła moc 350 MW.
1962- Powstaje pierwsza koncepcja budowy Elektrowni "Jaworzno III". Za lokalizację wybrano tereny Ciężkowic - jednej z dzielnic Jaworzna. Ostatecznie jak wiemy dzisiaj elektrownia nie została wybudowana w Ciężkowicach.
1963- Połączono Kopalnię "Kościuszko"z Kopalnią "Bierut". Nowo powstałe przedsiębiorstwo otrzymało nazwę Kopalnia "Jaworzno".
1963- Uruchomiono w J-nie Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia im. Grażyny Bacewicz.
1963 (24 marca)- Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górnik" przy kopalniach "Bierut", "Sobieski", "Komuna Paryska" zmienia nazwę na Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górnik" w Jaworznie. Nazwa ta funkcjonuje do 1968 (18 kwietnia).
1963- Świetlica kopalni "Jaworzno" w Byczynie, wystawiła sztukę "Wuj z Ameryki" J. Jesioniwskiego.
1964 (2 sierpnia)- Piłkarze "Victorii" odnieśli swój największy sukces, awansując do II ligi piłkarskiej.
1965 - Likwidacja trzech niskich kominów Elektrowni Jaworzno. Zniknął szacowny wygląd luksusowego "Batorego". Zamiast nich wybudowano jeden o wysokości 152 m, do którego skierowane były spaliny ze wszystkich kotłów.
1965 (27 czerwca)- Parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa w Byczynie wizytował Ks. Kardynał Karol Wojtyła, gdzie udzielił sakramentu bierzmowania .
1966 (18 luty)- Komisja Planowania przy Radzie Ministrów ustala lokalizację ogólną elektrowni cieplnej "Jaworzno III" o mocy 1000 MW w Jaworznie.
1966 (7 września)- Zapada decyzja Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie nr 35/66 o lokalizacji szczegółowej Elektrowni "Jaworzno III". Za najlepsze miejsce wybrano tereny południowo-wschodniej części miasta między Wysokim Brzegiem a Elektrownią Jaworzno II.
1967- Oddano do użytku nowy budynek Zakładowego Domu Kultury kopalni "Jaworzno" na ulicy Gwarków (obecnie budynek SKOK-u). Działały tam m.in. zespół ludowy z kapelą, zespół estradowy, zespół dramatyczny, kółko fotograficzne, plastyczne i orkiestra dęta. 1967 (18-25 listopada)- W Jaworznie odbyła się okręgowa wystawa i pokaz filatelistyczny. Okazją było 50 lat rewolucji październikowej. PZF Oddział Kraków 17/67 wydał z tej okazji kartę pocztową okolicznościową w nakładzie 10 000 sztuk. aparat
1968- Powstało Towarzystwo Miłośników Miasta Jaworzna. Towarzystwo popularyzuje historię miasta i regionu. Pierwszym przewodniczącym został Henryk Partyka.
1968 (28 kwietnia)- Międzyzakładową Spółdzielnia Mieszkaniową "Górnik", zmienia nazwę na Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górnik" w Jaworznie.
1969- Piłkarze "Ciężkowianki" po raz pierwszy awansowali do klasy B.
1969- Utworzono w J-nie szkołę specjalna o programie szkoły podstawowej.
1969- Powstał Klub Miłośników Muzyki, zainicjowany przez Państwową Filharmonię im. Karola Szymanowskiego w Krakowie i redakcję "Echa Krakowa". Klub zorganizował ponad 100 koncertów, w których występowali wybitni krakowscy soliści, m.in. skrzypkowie Kaja Danczowska i Wieslaw Kwaśny, pianistka Ewa Bukojemska, śpiwacy Jerzy Sypek i Wojciech Smietana.
1969 (13 lipca)- Kopalnia węgla kamiennego "Sobieski" obchodziła 100- lecie swojego istnienia. Z tej okazji nakładem PZF oddział Kraków wydano kartkę pocztową okolicznościową ze znaczkiem. Nakład 3000 sztuk, wartość nominalna znaczka 60gr. aparat
1970-72- W Elektrowni Jaworzno I sukcesywnie wycofywano stare i przestarzałe urządzenia m.in. zlikwidowano dwa kotły niskoprężne.
1970- Początek duszpasterstwa na Długoszynie. Pierwszym duszpasterzem zamieszkującym tutaj był ks. Władysław Pilarczyk, który włożył wiele wysiłku, aby małą, ciasną kapliczkę przygotować do pełnienia roli domu Bożego.
1970-71- w J-nie było 16 szkół podstawowych do których uczęszczało 10341 uczniów.
1970 - Gdański ZPZ wydał grafikę autorstwa A. Zbrożka przedstawiającą reklamę DHM-ów w województwie krakowskim m. in. także w Jaworznie. Grafika owa wydana została m. in. na opakowaniach zapałek. aparat
1971 (7 października)- Na konferencji w URM pod przewodnictwem wicepremiera Jana Mitręgi wyrażono zgodę na rozpoczęcie budowy Elektrowni "Jaworzno III".
1972 (1 stycznia)- W oparciu o pismo Zjednoczenia Energetyki nr NO-015-19/71 z dn. 18.11.1971 r. rozpoczęto budowę Elektrownia "Jaworzno III" o łącznej mocy 1200 MW . 12 stycznia rozpoczęto wycinkę lasu, w październiku wykonano pierwsze wykopy.
1972 (1 stycznia)- Powstał Młodzieżowy Dom Kultury (MDK) przy ulicy Mickiwicza. Pierwszym kierownikiem była Danuta Smalarczyk.
1972 (1 stycznia)- Połączenie Elektrowni Jaworzno I i II w jeden organizm o nazwie Zespół Elektrowni Jaworzno.
1972 (9-10 stycznia)- Dziennik Polski z dnia 9-10 stycznia 1972 r. (wydanie niedzielno-poniedziałkowe) donosi, że w Jaworznie rozpoczęto prace związane z budową nowej elektrowni. M. in. Dziennik pisze: "W Jaworznie prowadzi się prace związane z wycinaniem lasu na obszarze, na którym wybudowana zostanie nowoczesna elektrownia o mocy 1200 MW, pracująca w oparciu o węgiel kamienny". aparat
1972- Ciężkowice przyłączono do Jaworzna.
1972 (23 maja)- Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa w Krakowie oraz Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Jaworznie wystąpił z inicjatywą utworzenia Muzeum Regionalnego w Mieście. Celem działania muzeum stało się gromadzenie i eksponowanie przedmiotów kultury materialnej oraz dzieł sztuki mających bezpośredni związek z regionem jaworznickim. Pierwszym kustoszem był Władysław Gnyp a od 1982 Kazimierz Byrczek.
1972 (15-22 października)- W Szczakowej koło PZF nr 104 zorganizowało Wystawę Zbiorów Zaangażowanych. Okazją była 30 rocznica powstania PPR. Z tej okazji wydano nakładem PZF O/Kraków okolicznościową kopertę wraz ze stemplem. aparat
1973- Energetyka jaworznicka obchodzi jubileusz 75 lecia.
1973-1977- Byczyna była samodzielną gminą wiejską należącą do woj. krakowskiego a po reformie w 1975 do katowickiego. Siedzibą władz gminy była Byczyna. Do 1974 do gminy należały obecne Jeziorki (d. Jeziorki Byczyńskie).
1973 (1 stycznia)- Do struktury Kopalni "Jaworzno" włączona została Kopalnia "Sobieski".
1973- Jeleń otrzymał prawa miejskie, wówczas był częścią powiatu chrzanowskiego.
1974 (30 maja)- Do Długoszyna przybywa krakowski kard. Karol Wojtyła. Powiedział wtedy: "To głębokie wzruszenie łączy się także z głębokim bólem, bo, myślę sobie tak: od iluż to lat, 12 czy 14, sami lepiej wiecie, wnosi biskup-kardynał, kuria metropolitalna sprawę w Długoszynie. Ja myślę, że gdybyście zabiegali o zbudowanie tutaj kina albo kawiarni, to by ten lokal dawno już tutaj stał (...) Potrzeba wam wielkiej wiary i wielkiego męstwa, ażeby w tej wspólnocie trwać".
1974- Piłkarze "Ciężkowianki" po raz pierwszy awansowali do klasy A.
1974- Przy MDK powstal wokalno-taneczny zespół dziecięcy "Estrada Dziecięca", skupiający dzieci ze szkół podstawowych nr 2, 13, 14 i 16. Pierwszym choreografem była Alicja Dudek, a kierownikiem muzycznym Leon Ciastowski.
1974- Od tego roku szkoły podstawowe nr 1, 5, 7 i 16 pełniły funkcję szkół środowiskowych.
1974- Trzy kluby sportowe: "Victoria", "Górnik" i "Azotania" utworzyły jeden "organizm" o nazwie GKS "Jaworzno", celem korporacji był ponowny awans do II ligi piłkarskiej.
1974 (5 października)- Jeziorki (d. Jeziorki Byczyńskie) włączono do Jaworzna. Rozp. Rady Min. w sprawie zmiany granic miasta Jaworzna. pdf
1974- W czterdziestą rocznicę poświęcenia kościoła w Ciężkowicach parafię ciężkowicką odwiedził Kardynał Karol Wojtyła, który udzielił sakramentu bierzmowania oraz poświęcił figurę Chrystusa Króla.
1974 (lipiec)- Ukazuje się dwutygodnik "Gwarek". Na jego łamach znajdują odbicie wszystkie problemy dotyczące miejscowych zakładów pracy, miasta i regionu.
1974 (3 października)- Z inicjatywy Rozalii Jaromin, prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej i przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich, na Górze Piasku powstał Zespół Regionalny "Szczakowianki". Zespół dawał wiele koncertów, popularyzując i pielęgnując rodzimą tradycję. Zespołowi towarzyszyła kapela męska grająca na akordeonie, skrzypcach, kontrabasie i trąbce.
1975- Reforma administracyjna włącza miasto Jaworzno do województwa śląskiego.
1975 (5 października)- Ks. Kardynał Karol Wojtyła konsekrował Kościół Świętego Krzyża w Jeleniu.
1975- 1979- Prezydentem Miasta Jaworzna był Leszek Jagodyński.
1975 (22 marca)- Podczas wizyty w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Byczynie, Ks. Kardynał Karol Wojtyła udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania i odznaczył panią Marię Michalik (liczącą wówczas 80 lat) medalem "Pro Ecclesiae Et Pontifice" nadanym przez ówczesnego papieża Pawła VI.
1975- Utworzono bibliotekę zakładową Elektrowni "Jaworzno III", w 1986 r. przeniesiono bibliotekę do budynku Technikum Energetycznego Elektrowni "Jaworzno III".
1976- Zamknięto Fabrykę Bieli Cynkowej w Niedzieliskach. Fabryka została zamknięta ze względu na zanieczyszczanie atmosfery i gleby.
1976 (10 grudnia)- o godz. 22.28 dokonano pierwszej synchronizacji bloku nr 1 - obciążenie 10 MW Elektrowni Jaworzno III, a w następnych latach oddano do eksploatacji pięć pozostałych.
1977- Od tego roku istniał na Borach punkt duszpastersko-katechetyczny. Od początku tworzeniem wspólnoty zajmuje się ks. Stanisław Janicki.
1977 (1 stycznia)- Jeleń i Byczynę włączono do Jaworzna.
1977 (23 kwietnia)- Pierwsza synchronizacja bloku nr 2 w Elektrowni "Jaworzno III". Oddano do użytku warsztat mechaniczny i stołówkę pracowniczą.
1978- Miejska Biblioteka Publiczna udostępnia książki pacjentom szpitala w Jaworznie.
1977- Jeleń i Byczynę włączono do Jaworzna.
1977 (30 października)- Lokalna wystawa filatelistyczna - Szczakowa 77. aparat
1978 (8 lutego)- Pierwsza msza św. w zaadaptowanej kaplicy na Oś. Stałym - poprzedzona 40-godzinnym nabożeństwem, była to Środa Popielcowa. Od tego momentu duszpasterze i wierni przez trzy tygodnie czuwali dzień i noc przed Najświętszym Sakramentem, aby nie dopuścić do profanacji i wyburzenia budynków. Parafia obrała na główną patronkę Matkę Bożą Nieustającej Pomocy; drugim patronem jest św. Maksymilian-Maria Kolbe.
1978 (26 kwietnia)- Uroczystość wprowadzenia obrazu Matki Bożej Nieustające Pomocy w parafii na Osiedlu Stałym oraz rozpoczęcie pierwszej Nowenny, na która przybył jako pielgrzym Ks. Kard. Karol Wojtyła. Odprawił on Mszę św. i wygłosił historyczne dziś kazanie. Od tego czasu w każdą środę odprawiana jest nowenna, w czasie której przedkładane są liczne prośby i podziękowania za otrzymane łaski.
1978 (18 listopada)- Zsynchronizowanie ostatniego, szóstego bloku Elektrowni "Jaworzno III". 31 grudnia oddano go do eksploatacji.
1978 (14 grudnia)- Odbyło się uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego osiedla Podłęże, na którym to nadano nazwę osiedla "Zjednoczenia Polskiego Ruchu Robotniczego". Nazwa Osiedle Zjednoczenia Polskiego Ruchu Robotniczego nigdy się nie przyjęła i do dziś funkcjonuje nazwa Osiedle Podłęże.
1979- 1982- Prezydentem Miasta Jaworzna był Marian Skalski. 1979- Zakończono budowę Elektrowni Jaworzno III, inwestycja definitywnie zamknięta. W późniejszych latach elektrownia przejdzie dziesiątki remontów, modernizacji i prób przetrwania...
1979- W Elektrowni "Jaworzno I" wycofano z eksploatacji turbozespół Pierwszej Brneńskiej Fabryki Maszyn o mocy 11,5 MW, zainstalowany w roku 1929. Z urządzeń przedwojennych pozostał turbozespół Siemensa z roku 1936.
1978-79- Ok. 100 tys. Mg odpadów z hołdy Fabrykę Bieli Cynkowej w Niedzieliskach wywieziono do Huty Bolesław. Pozostałe 100 tys. Mg odpadów nienadających się do przerobu zasypano wąwóz po wyrobisku gliny.
1980- Po trudnych mękach i żmudnych staraniach rozpoczęto budowę kościoła na Osiedlu Stałym. Wtedy jeszcze nikt nie myślał, iż dziś będzie to Sanktuarium Maryjne.
1980- Decyzją Wojewody Katowickiego utworzono powierzchniowy pomnik przyrody "Sasanka", mający na celu ochronę jednego z ostatnich w południowej Polsce stanowisk sasanki otwartej.
1980- Rozpoczęcie budowy kaplicy i ołtarza na Osiedlu Sobieski, przez proboszcza parafii Jaworzno Jeleń, ks. Jana A. Fornala.
1980 (1 października)- Kopalnia Komuna Paryska obchodziła 60-lecie istnienia. Z tej okazji wydano pieczęć okolicznościową KWK Komuna Paryska. aparat
1980 (25 paździrnika)- Bp Albin Małysiak dokonał uroczystej inauguracji duszpasterskiej i konsekrował ołtarz w kaplicy na Osiedlu Sobieki (przyszłej parafii Matki Bożej Królowej Polski). Kaplica z biegiem lat została jeszcze kilkakrotnie przebudowana.
1982- 1990- Prezydentem Miasta Jaworzna był Józef Cichowski.
1982 (11 kwietnia)- Utworzyć nową wspólnotę parafialną w Jaworznie-Długoszynie, nadając jej tytuł Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Pierwszym proboszczem mianowany został ks. Wiktor Byrdziak. Jeszcze w kwietniu poświęcono plac pod budowę nowego domu Bożego. Zaraz potem przystąpiono do prac budowlanych.
1982 (1 września)- W budynku Technikum Górniczego rozpoczyna swoją działalność Technikum Energetyczne Elektrowni "Jaworzno III".
1982 (30 listopada)- Prezydent Miasta Jaworzna powołał Społeczną Radę Kultury. Rada miała opiniować najważniejsze zagadnienia z zakresu kultury oraz koordynować działalność merytoryczną placówek kulturalno-oświatowych.
1982 (11 grudnia)- Prezydent Miasta Jaworzno wydał decyzję zezwalająca na budowę punktu katechetycznego w osiedlu Podłęże.
1983- W ZDK kopalni "Jaworzno" powstał Dziecięcy Zespół i Tańca "Węgliki". Sukcesy to m.in. I miejsce na Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych Młodzieży Szkolnej w 1984 r.,I miejsca na wojewódzkich przeglądach folklorystycznych.
1983 (2 czerwca)- O godz. 17.00 w uroczystość Bożego Ciała J. Em. Ks. Kard. Franciszek Macharski dokonał poświęcenia miejsca pod budowę Ośrodka Duszpasterskiego i Kościoła w Jaworznie na os. Podłęże.
1983 (23 wrzesień)- Ks. Bp Pomocniczy archidiecezji krakowskiej Stanisław Smoleński dnia 23.09.1983 r. o godz. 18.00 odprawił pierwszą Mszę św. i poświęcił Kaplicę św. Barbary na osiedlu Podłęże.
1983 (4 listopada)- Dekret erekcyjny Ośrodka Duszpasterskiego św. Barbary w Jaworznie Podłężu, podpisał Ks. Kard. Franciszek Macharski Metropolita krakowski.
1983 (4 grudnia)- J. Em. Ks. Kard. Franciszek Macharski o godz. 12.00 odprawił Mszę św. odpustową ku czci św. Barbary, męczennicy i dokonał poświęcenia pomieszczeń służących duszpasterstwu na osiedlu Podłęże: dwie salki katechetyczne, w których odbywały się lekcje religii oraz inne zajęcia duszpasterskie, a także kuchnię i jadalnię, kancelarię oraz nowe mieszkanie dla księdza pełniącego obowiązki proboszcza - ks. Stanisława Pyli.
1983 (6 grudnia)- Konsekracji kościoła parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Byczynie dokonał Ks. Kardynał Franciszek Macharski.
1984 (6 stycznia)- Erygowanie parafii na Osiedlu Stałym przez Ks. Kard. Franciszka Macharskiego Metropolitę Krakowskiego. Wcześniej od 1978 roku była to placówka duszpasterska przy parafii Matki Bożej Anielskiej w Dąbrowie Narodowej.
1984 (1maja)- Poświęcenie nowe powstałej kaplicy w Jeziorkach. Równocześnie z budową kaplicy rozpoczęto starania o zezwolenie na budowę kościoła, które otrzymano w sierpniu 1984 r.
1985 (wiosna)- Rozpoczęto budowę kościoła w Jeziorkach. Projekt kościoła wykonał mgr inż. arch. Józef Maria Dutkiewicz. Budowa opierała się na składkach deklarowanych dobrowolnie przez parafian. Zakończenie budowy świątyni przypadł na rok 1989.
1984 (grudzień)- W lokalu Polskiego Związku Niewidomych na Osiedlu Pańska Góra powstaje specjalistyczna placówka biblioteczna przeznaczona dla niewidomych.
1984 (19 września)- Prezydent Miasta Jaworzna wydał dziennik budowy Kościoła na osiedlu Podłężę, kierownikiem budowy został pan mgr inż. Kazimierz Łabuzek z Jaworzna.
1984- Ordynariusz sosnowiecki, bp Adam Śmigielski ustanawia na Borach parafię pw. Miłosierdzia Bożego. W jej skład wchodzą Bory, tzw. Fińskie Domki oraz Osiedle "Pod Skałką".
1985- Zamknięto Kino "Złocień", znajdowało się w centrum miasta.
1985 (22 luty)- Powstało Kino "Sasanka", mogące pomieścić 472 widzów. Uroczystość otwarcia uświetnił wiceminister Kultury i Sztuki Jerzy Bajor. Na otwarcie widzowie obejrzeli przedpremierowy szlagier "Vabank II".
1985 (11 marca)- Ojciec Święty Jan Paweł II dokonał w Watykanie w czasie pielgrzymki wiernych z Jaworzna poświęcenia kamienia węgielnego pod kościół św. Barbary na osiedlu Podłężę.
1985 (10 sierpnia)- Ks. Kard. Franciszek Macharski wydał dekret erekcyjny parafii św. Barbary na os. Podłęże. Pierwszym proboszczem został mianowany ks. Stanisław Pyla.
1985 (3 września)- Uroczystość otwarcia nowego budynku Technikum Energetycznego Elektrowni "Jaworzno III". 1 września 1986 r. oddano do użytku drugi budynek szkoły.
1985 (19 grudnia)- Metropolita Krakowski J. Em. Ks. kard. Franciszek Macharski erygował parafię p.w. św. Jana Kantego w Niedzieliskach. Wcześniej, od początku swego istnienia, parafia należała do p.w. św. Wojciecha i Katarzyny w Jaworznie.
1986- W budynku SP nr 7 na Osiedlu Stałym, uruchomiono II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie-Skłodowskiej.
1986 (26 października)- Bp Pomocniczy Krakowski Stanisław Smoleński poświęcił dolny kościół na Osiedlu Stałym, na oddanie górnej części parafianie poczekają jeszcze 11 lat...
1986 (15 kwietnia)- Odbyła się w kinie "Sasanka" Ogólnopolska Inauguracja Wiosennych Spotkań z Filmem Radzieckim.
1986 (16 listopada)- O godz. 11.00 Ks. Kard. Franciszek Macharski dokonał wmurowania kamienia węgielnego do kościoła św. Barbary na os. Podłężę.
1987- Miejska Biblioteka Publiczna ma siedzibę przy ul. Pocztowej 5, gdzie znajdują się samodzielne oddziały: Wypożyczalnia dla Dorosłych, Oddział dla Dzieci i Młodzieży, Czytelnia Naukowa, Czytelnia Czasopism.
1987- Kard. Franciszek Macharski ustanawia na Borach ośrodek duszpasterski. Z inicjatywy dziekana, ks. Juliana Bajera rodzi się myśl wybudowania kościoła lub kaplicy.
1987- Zamknięto Kino "Związkowiec" na Osiedlu Stałym.
1987 (24 grudnia)- Została odprawiona Pierwsza Eucharystia na Borach. Odtąd rozpoczyna się już prawdziwe duszpasterstwo w jaworznickiej dzielnicy - Bory. Obraz Jezusa Miłosiernego zostaje przeniesiony do nowo wybudowanej kaplicy przy ul. Niemcewicza.
1988 (17 sierpnia)- Ks. kardynał Franciszek Macharski erygował parafię pw. św. Karola Boromeusza w dzielnicy Stara Huta w Jaworznie. Pierwszym proboszczem został ks. Eugeniusz Cebulski, który już dwa lata duszpasterzował.
1989 - Zespół Elektrowni Jaworzno czyli tzw. "Jedynka" i "Dwójka" zostaje wcielony w skład Zespołu Elektrociepłowni "Katowice".
1989 - Zakład Garbarnia Szczakowa przestaje być zależny od Chełmka, wchodzi we władanie wojewody śląskiego, czyli nadal jest zakładem państwowym.
1989 (22 sierpnia)- W Jaworznie na stadionie GKS Victorii odbył się mecz reprezentacji olimpijskich Polski i Bułgarii. Polacy wygrali 2:0, obie bramki strzelił Adam Grad.
1989 (28 października)- "Proszę państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm". Zdanie to stało się symbolem zmian, jakie nastąpiły w Polsce po wyborach parlamentarnych w 1989, padło w "Dzienniku Telewizyjnym", a wypowiedziała je Joanna Szczepkowska.