Ciekawe miejsca

Ciekawe miejsca Ciekawe i polecane miejsca w Jaworznie:
Architektura stara
 • Zespół willowo parkowy z XIX w. - Środmieście, ul.Grunwaldzka 37.
 • Konsumy, obecnie bank PKO BP - Środmieście, ul. Grunwaldzka 55.
 • Kuratorium Oświaty, dawna SP 1 - Środmieście, ul. Mickiewicza.
 • Budynek przy ul. Mickiewicza 2 - obecnie MCKiS (d. siedziba Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”) - z 1906 r.
 • Dawne kino „ Złocień” (pierwsze miejskie kino w Jaworznie) - Środmieście, ul. Grunwaldzka 92.
 • OKE, Mickiewicza 4, dawny budynek SP nr 2.
 • Kolonia domków górniczych - Pechnik Jerozolima.
 • Domki górnicze - Środmieście ul. Olszewskiego.
 • SP nr 6, pierwsze LO - Pechnik, ul. Grunwaldzka 182.
 • Zabudowa dawnej Huty Szkła (obecnie ruiny - tj. maj 2016)- Dąbrowa Narodowa, ul. Dąbrowska.
 • Gmach Szkoły Podstawowej nr 8 w Dąbrowie Narodowej, ul. Spółdzielcza 9.
 • Osiedle Hutników huty cynku ( Steinkelera 200lat ) - Niedzieliska.
 • XIX/XX w. domy pracowników cementowni - Pieczyska.
 • XIX/XX w. ruiny dawnej cementowni, późniejszych zakładów dolomitowych "Szczakowa" - Pieczyska.
 • XIX wieczne domki - Góra Piasku Szczakowa.
 • Dawne koszary austriackie w Szczakowej.
 • Dawne domy urzędnicze Huty Szkła - Szczakowa, ul. Szczakowska.
 • Dawny Dom Urzędniczy w Szczakowej ul. Szklarska 8.
 • Dworzec PKP - Szczakowa.
 • Budynki mieszkalne kolejarzy w Szczakowej.
 • Drewniane domy w Ciężkowicach, ul. Mroczka.
 • Budynek dawnej Piaskowni - Wilkoszyn.
 • Leśniczówka na Jeziorkach.
 • Stare budownictwo (ulicówka) - Byczyna, ul. Korczyńskiego.
 • Stara szkoła w Byczynie.
 • Stary młyn w Byczynie, ul. Baranowskiego.
 • Stary młyn w Długoszynie.
 • Drewniane domy w Byczynie, ul. Leńskiego.
 • Budynki komory celnej - Jeleń, ul. Celników.
 • Studnia z końca XVIII w. - Jeleń (centrum).
 • Kościół i plebania z XVIII w. - Jeleń.
 • Rynek XIX/XX Śródmieście, ul. Rynek Główny.
 • Pierwszy szpital górniczy, w czasie okupacji siedziba gestapo, obecnie Sąd Rejonowy - Śródmieście, ul. Grunwaldzka 28.
 • Pierwszy wieżowiec w mieście - Śródmieście, ul. Matejki.
 • Budynek „ Przyjaźni” -Śródmieście, ul. Wojciecha.
 • Budynek „ Caritasu”(aktualnie DPS)- Śródmieście, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 63.
 • Zespół architektury postmodernistycznej, zakładów "Organiak-Azot", ul. Chopina 94.
 • Dom Jakuba Byrczka -Stara Huta, ul Fabryczna.
 • Dawny Dom Kultury Cementowni „ Poczekana” - Pieczyska.
 • Dom Kultury Szczakowa, ul.Jagiellońska.
 • Słupy graniczne:
  1) przy budynku komory w Jeleniu, ul.Celników;
  2) w rejonie oczyszczalni przy Przemszy, Dąb.
 • Osiedle robotnicze „ fińskie domki” Równa Górka i ul. Mościckiego za Urzędem Skarbowym.
 • Budynki po dawnym Obozie - „Neu-Dachs” (filia KZ Auschwitz) na Osiedlu Stałym : 1) budynek komendanta; 2) piekarnia; 3) szpital obozowy; 4) część wieżyczki strażniczej w lesie; 5) izba pamięci (szkoła).
 • Amfiteatr Miejski w "Parku lotników" na Osiedlu Stałym.
Architektura nowa
 • Gmach Biblioteki Miejskiej w Centrum.
 • Odnowiony budynek Urzędu Miejskiego w Centrum.
 • Kolegiata św. Wojciecha w Centrum.
 • Budynek MPWiK „Przyjaźń”, ul. Wojciecha.
 • Hotel „Pańska Góra” Rogatka.
 • Budynki po renowacji dawnej kopalni Piłsudski i Elektrowni I, ul. Sportowa.
 • Hala MOSiR w Centrum.
 • Fabryka Knauf Jaworzno ( okolice Elektrowni Jaworzno III ).
 • Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy na Osiedlu Stałym
Kościoły
 • Kolegiata św. Wojciecha i św. Katarzyny w Centrum, ul. Plac św. Jana 17 ( ołtarz główny, ołtarz św. Józefa i obraz MP Passawskiej, jeden z największych witraży w Europie).
 • Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy (cudowny obraz MP, Kaplica Lotników i "Jaworzniaków" tablica poświęcona młodocianym więźniom obozu 1951-1956r ), Osiedle Stałe, ul. Kolbego 1.
 • Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Byczynie ( zbiory papieskie), ul. Kościelna 25.
 • Kościół św. Jana Kantego na Niedzieliskach, ul. Wiejska 42.
 • Kościół św. Brata Alberta Chmielowskiego na Pieczyskach, ul. Przemysłowa 3. Obecny kościół to niegdyś willa dyrektora cementowni "Szczakowa" inż. Zdzisława Krudzielskiego.
 • Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny na Długoszynie, ul. Dąbrowskiego 32 b.
 • Kościółek na Górze Piasku, zbudowany w 1815 roku. Posiada dwuspadowy dach, wewnątrz znajduje się ołtarz i ławki.
 • Kościół Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy w Ciężkowicach, ul. Ks. Andrzeja Mroczka 48.
 • Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniu, ul.Zwycięstwa 33.
 • Kościół św. Elżbiety Węgierskiej w Szczakowej, ul.Sobieskiego 1. Powstawał w latach 1890-1903 na podstawie dekretu doktora praw hr. Ponińskiego za zgodą cesarza Franciszka Józefa. Utrzymany jest w stylu neogotyckim, zbudowany z cegieł i kamienia wapiennego, w formie krzyża. W kościele znajduje się grota Matki Bożej z Lourdes.
 • Kościół św. Barbary na Podłężu, ul. Aleja Piłsudskiego 5.
 • Kościół Miłosierdzia Bożego na Borach, ul. Niemcewicza 11.
 • Kościół św. Karola Boromeusza w Starej Hucie, ul.Olszewskiego 62.
 • Kościół Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski na Sobieskim, ul. ks. Jana Sulińskiego 39.
 • Kościół św. Józefa Rzemieślnika w Jeziorkach, ul. Kasztanowa 116.
 • Kościół Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Dąbrowie Narodowej, ul. Emilii Plater 5a.
 • Kaplica dojazdowa Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Dębie, ul. Dąb 54 (parafia Przemienienia Pańskiego w Libiążu, archidiecezja krakowska).
Pomniki, tablice ku czci i pamięci
 • Tablica upamiętniająca Rudolfa Rożnowskiego poległego 1 grudnia 1943 roku - ul. Reja 36.
 • Tablica upamiętniająca Piotra i Edwarda Bulgów poległych 1 grudnia 1943 roku - Środmieście, ul. Staszica 8.
 • Tablica upamiętniająca Wiktora Faltusa poległego 1 grudnia 1943 roku - Środmieście, ul. Rynek 11.
 • Tablica upamiętniająca Tadeusza Janikowskiego poległego 1 grudnia 1943 roku - Śródmieście, ul. ks. St. Stojałowskiego 12.
 • Tablica upamiętniająca Eugeniusza Krawczyka poległego 1 grudnia 1943 roku - ul. Waryńskiego 12.
 • Tablica upamiętniająca Fryderyka Purchałka poległego 1 grudnia 1943 roku - ul. Podwale 4.
 • Tablica upamiętniająca Piotra Sośnierza poległego 1 grudnia 1943 roku - ul. Wandy 16.
 • Tablica upamiętniająca Ignacego Tosza poległego 1 grudnia 1943 r. - ul. Górniczej 34.
 • Tablica upamiętniająca Helenę i Feliksa Małkusów poległych 1 XII 1943 roku - ul. Konopnickiej 12.
 • Tablica upamiętniająca nauczycieli miasta Jaworzno poległych w walce z hitlerowskim okupantem w czasie II wojny światowej - ul. Matejki 3, SP Nr 1.
 • Tablica upamiętniająca powstanie Czerwonego Harcerstwa - ul. Górnicza.
 • Tablica upamiętniająca Stefana Dwornickiego, przewodnika i działacza PTTK - ul. S. Dwornickiego 2.
 • Tablica upamiętniająca żołnierzy Armii Krajowej, poległych, więzionych i zamordowanych w latach 1939-45-56 - Środmieście, Kościół pw św. Wojciecha i św. Katarzyny
 • Tablica upamiętniająca młodych żołnierzy Polski Podziemnej, którzy służąc Ojczyźnie byli więzieni w Jaworznie w latach 1944-56, gdzie stracili życie, zdrowie i młodość - Os. Stałe, ul. św. Maksymiliana Kolbe, Sanktuarium MBNP.
 • Tablica upamiętniająca lotnika majora Karola Pniaka -Śródmieście, ul. Mickiewicza, budynek MCKiS.
 • Tablica upamiętniająca księdza Walentego Przebindę - ul. Obrońców Poczty Gdańskiej, budynek DPS.
 • Tablica upamiętniająca Władysława Głowacza poległego 1 grudnia 1943 roku - Pechnik, ul. Grunwaldzka, cmentarz katolicki, na pomniku zbiorowej mogiły żołnierzy Armii Krajowej.
 • Tablica na budynku, w którym w czasie II wojny światowej prowadzono dochodzenia śledcze, gdzie zapadały wyroki skazujące Polaków i gdzie ich rozstrzeliwano - Śródmieście, ul. Grunwaldzka, budynek Sądu Rejonowego.
 • Kaplica "Jaworzniaków" - Os. Stałe, ul. św. Maksymiliana Kolbe, Sanktuarium MBNP.
 • Krzyż „Stojałowczyków” na Równej Górze. Przy tym krzyżu, który dobrze widać od strony Rogatki, wielokrotnie organizował swe wiece górnicze ksiądz Stanisław Stojałowski. Krzyż postawili górnicy w 1921r. na cześć ks. S. Stojałowskiego.
 • Krzyż z tablicą upamiętniający działalność patriotyczną księdza Stanisława Stojałowskiego w Jaworznie w latach 1900-1931 - Śródmieście, ul. Insurekcji Kościuszkowskiej, Wzgórze zwane Równą Górką.
 • Kapliczka Byrczków na ul. Kołątaja.
 • Murowany krzyż braci Pytlów na Równej Górce. Znajduje się on poniżej krzyża księdza Stojałowskiego (w stronę Wilkoszyna). Postawiony został w 1922 roku przez górników jako krzyż dziękczynny dla braci: Jana i Ludwika Pytlów, którzy zginęli w kopalni.
 • Kapliczka słupowa w Jeleniu Okrągle.
 • Kapliczka słupowa w Jeleniu, ul. Zelwerowicza.
 • Kapliczka słupowa na Górze Pietrusowej.
 • Kapliczka słupowa w Ciężkowicach ul.Luszowicka.
 • Kapliczka słupowa w Byczynie, ul. Rapackiego.
 • Kaplica św. Jana Nepomucyna plac św. Jana.
 • Kaplica ks. Bajera - Pechnik, ul. Grunwaldzka, cmentarz parafialny.
 • Pomnik ks.Stanisława Stojałowskiego, Śródmieście, ul. Św. Wojciecha.
 • Pomnik nagrobny upamiętniający zmarłych niemieckich jeńców wojennych 1945-50 - Pechnik, ul. Grunwaldzka, cmentarz parafialny.
 • Pomnik ku czci poległych w strajku w dniu 19 maja 1931 roku - Śródmieście, ul. Krakowska na styku z ul. Sportową.
 • Pomnik ofiar terroru komunistycznego, więzionych i zamordowanych w Centralnym Obozie Pracy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Jaworznie 1945-1952 - Oś. Podłęże Las - Oś.Stałe,w pobliżu ścieżki rowerowej.
 • Pomnik ku czci 42 mieszkańców Dąbrowy Narodowej, którzy pomagali więźniom z obozu pracy, za co dostali się do Oświęcimia oraz poległych w obronie Ojczyzny - Dąbrowa Narodowa, ul. Strażacka.
 • Pomnik „Ofiarom Faszyzmu” z 1939-1945 r. , wzniesiony na mogile zbiorowej wojennej więźniów miejscowego podobozu KL Auschwitz-Birkenau rozstrzelanych 17 stycznia 1945 roku przez esesmanów w czasie ewakuacji - Oś. Stałe, ul. Katowicka, ul. Grunwaldzka.
 • Obelisk ku czci Tadeusza Kościuszki, upamiętniający odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku - Szczakowa, ul. Kościuszki.
 • Pomnik upamiętniający ofiary dwóch egzekucji przeprowadzonych przez gestapo 14 stycznia 1942 roku oraz 30 kwietnia 1944 roku - Szczakowa, ul. Jagiellońska.
 • Obelisk zwieńczony orłem upamiętniający 500 rocznicę zwycięskiej bitwy pod Grunwaldem - Szczakowa, ul. Jagiellońska.
 • Pomnik ku czci ofiar terroru. Wzniesiony ku czci 20 mieszkańców Ciężkowic zamordowanych 5 czerwca 1940 r. w odwet za zabicie komendanta policji niemieckiej w Sosnowcu Ottego Kremlinga nazwiska - Ciężkowice, ul. ks. A. Mroczka, w pobliżu SP Nr 18.
 • Pomnik dla uczczenia pamięci działaczy ruchu oporu: PPR, AK, GL i AL poległych w walce z okupantem w czasie II wojny światowej - Jeziorki, ul. Turystyczna, d. Leśniczówka.
 • Pomnik na miejscu kaźni, poświęcony Władysławowi Palce - żołnierzowi AL V obwodu im.J.Dąbrowskiego poległemu w 1943 roku oraz Piotrowi Palce i Józefowi Koziarze poległym w 1944 roku - Byczyna, ul. Baranowskiego, nad strumieniem Byczynka.
 • Pomnik upamiętniający powstanie osady Jeleń (700-lecie) - Jeleń, Rynek.
 • Pomnik ku czci mieszkańców Jelenia poległych podczas działań wojennych oraz pomordowanych w czasie II wojny światowej w różnych miejscach kaźni - Jeleń, Rynek.
 • Pomnik ku czci poległych w walce o wolność, równość i sprawiedliwość społeczną - Wilkoszyn, wzgórze cmentarza komunalnego.
 • Pomnik Bojownikom Polskiego Ruchu Oporu poległym w latach 1846-1945 o wyzwolenie narodowe i społeczne - Śródmieście, ul. Grunwaldzka ul. Sądowa.
 • Pomnik ku czci żołnierzy Armii Czerwonej - Śródmieście, ul. Grunwaldzka, cmentarz żołnierzy AR.
 • Pomnik ku czci Jana Martyniaka, żołnierza GL, poległego 10 czerwca 1943 roku podczas uwalniania z obozu 5 lotników angielskich. Pomnik w miejscu jego śmierci - Podłęże, ul. Ławczana.
 • Głaz z tablicą upamiętniający miejsce, gdzie znajdował się bunkier partyzancki V obwodu Armii Ludowej, z tego miejsca wyruszali do walki żołnierze oddziału I Armii Ludowej - las na południe od Elektrowni "Jaworzno III"
 • Głaz z napisem upamiętniający teren, na którym w latach 1951-56 znajdowało się więzienie dla młodocianych więźniów politycznych - Os. Stałe, ul. Inwalidów Wojennych.
Grobowce, miejsca czci i kultu
 • Cmentarz wojenny żołnierzy Armii Czerwonej , gdzie spoczywa w mogiłach indywidualnych i zbiorowych 147 żołnierzy - Pechnik, ul. Grunwaldzka (przed bramą wejściową cmen. pechnickiego ).
 • Cmentarz pechnicki - powstał w 1830r. i od tej pory chowano tam zmarłych Jaworznian. Na cmentarzu znajduje się wiele zabytkowych figur nagrobnych.
 • Cmentarz Żydowski przy Al. Piłsudskiego z XIX w.
 • Cmentarz Poobozowy Podłęże Las. W kwietniu 1947 roku utworzono obóz dla przesiedlanych Łemków i Ukraińców, cywilów podejrzanych o współpracę lub sympatyzowanie z OUN i UPA. Kilkaset osób zostało właśnie pochowanych w tym lesie...
 • Cmentarz parafialny w Ciężkowicach. Zaplanował go ks. Mroczek ( mogiła Powstania Styczniowego).
 • Parafialny cmentarz z 1920 roku w Byczynie Powstał w 1920 roku w dzielnicy „Nad Potokiem”. Na cmentarzu pochowanych jest kilku żołnierzy poległych w Byczynie w pierwszych dniach września w 1939 roku.
 • Cmentarz parafialny w Szczakowej. Cmentarz pochodzi z 1790 r. Potem po wytoczeniu nowych ulic: Polnej i Batorego przestał on istnieć. Około 1815 r. powstał cmentarz przy ul. Sobieskiego i Jaworowej, w jego najstarszych częściach można spotkać groby Austriaków, którzy zmarli w latach 1860 1918.
 • Cmentarz parafialny na Łubowcu.
 • Grób Bronisława Siekierki, żołnierza Wojska Polskiego poległego 3 września 1939 roku - Pechnik, ul. Grunwaldzka, cmentarz parafialny.
 • Grób nieznanego żołnierza Wojska Polskiego poległego we wrześniu 1939 roku - Jeleń, ul. Solińskiego, cmentarz parafialny.
 • Grób wojenny Jana Martyniaka, zginął 10 czerwca 1943 roku z rąk hitlerowskiego okupanta - Pechnik, ul. Grunwaldzka, cmentarz parafialny.
 • Grób wojenny Jana Dudka, rozstrzelanego przez hitlerowców 11 sierpnia 1943 roku za udział w Powstaniach Śląskich - Pechnik, ul. Grunwaldzka, cmentarz parafialny.
 • Grób zbiorowy wojenny nieznanych żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 roku - Byczyna, ul. Chryzantemowa, cmentarz parafialny.
 • Grób poległych w czasie strajku w walce z faszyzmem o poprawę bytu klasy robotniczej w dniu 19 maja 1931 roku - Pechnik, ul. Grunwaldzka,cmentarz parafialny.
 • Grób wojenny Pawła Szulgacza, żołnierza Armii Czerwonej poległego 22 stycznia 1945 roku w czasie walk o wyzwolenie miasta Jaworzna spod okupacji hitlerowskiej - Jeleń, Sielec.
 • Grób zbiorowy wojenny 9 żołnierzy Armii Krajowej: Alfreda Stalmacha, Romana Szmagaca, Ludwika Goryczko, Hilarego Hermana, Władysława Jamróza, Bronisława Rogozińskiego, Feliksa Małkusa, Jadwigi Małkus i Józefa Wójcika rozstrzelanych przez hitlerowców za działalność konspiracyjną 29 sierpnia 1944 r. - Pechnik, ul. Grunwaldzka, cmentarz parafialny.
Przyroda
 • Dolina „Żabnika” w Ciężkowicach.
 • Rezerwat Sasanki "Sodowa Góra".
 • Źródło Byczynki ( Smużyna i Pyrzowiec ) w Byczynie.
 • Źródła "Siarczanej" ( kompleks leśny Dobra Wilkoszyn).
 • Hałda pierwszej kopalni węgla i Zakładów Sodowych Szczakowa Góra Piasku.
 • Góra "Wielkanoc" ( wiosną na zawilce).
 • Góra "Przygoń" w Ciężkowicach ( najwyższe wzniesienie w Jaworznie).
 • "Grodzisko" jedyne stanowisko archeologiczne.
 • Rozlewiska pogórnicze ( Wilkoszyn, las Podłęże, Niedzieliska).
 • „Kraina grzybów” tereny zrekultywowane Kopalnia Piasku "Szczakowa".
 • „Ruchome wydmy” widok z Bukowna na tereny Kopalni Piasku "Szczakowa".
 • Hałda kopalni "Kościuszko".
 • Park "Chrząstówka".
 • Wyrobiska po eksploatacji dolomitów Góra Sodowa „Orka” ośrodek nurkowy.
 • Hałda pokopalniana w Dąbrowie Narodowej, okolice ul. Hałdy.
Pomniki przyrody
 • 4 dęby szypułkowe ul. Luszowicka w wieku ok. 170 lat.
 • 4 dęby szypułkowe ul. Luszowicka w wieku ok. 190 lat.
 • Dąb szypułkowy ul. Dąb 64 w wieku ok. 270 lat.
 • Wiąz szypułkowy ul. Dąb 99 w wieku ok. 220 lat.
 • Dąb szypułkowy ul. Dąb 99 w wieku ok. 320 lat.
 • Lipa drobnolistna ul. Tulipanowa 1 w wieku ok. 170 lat.
 • Dąb szypułkowy ul. Wiosny Ludów 178 w wieku ok. 230 lat.
 • Brzoza brodawkowata ul. Pocztowa w wieku ok. 90-110 lat.
 • Dąb szypułkowy ul. Bobrowa Górka w wieku ok. 160-180 lat.
 • Dąb szypułkowy ul. Pocztowa (park) w wieku ok. 180-200 lat.
 • Dwa buki pospolite, grab pospolity ul. Dąbrowska 7a w wieku ok. 170-180 lat.
 • Dwa jarzęby szwedzkie ul. Celników w wieku ok. 190 lat.
 • Lipa drobnolistna ul. Pocztowa (park) w wieku ok. 160-180 lat.
 • Klon jawor ul. Pocztowa (park) w wieku ok. 90 lat.
 • Głóg jednoszyjkowy ul. Sportowa w wieku ok. 70 lat.
 • Lipa drobnolistna ul. Jodłowa (osada leśna) w wieku ok. 120 lat.
 • Dwie lipy drobnolistne ul. Skalna 25 w wieku ok. 100 lat.
 • Lipa drobnolistna ul. Wilcza 1.
 • Aleja drzew: sześć dębów szypułkowych, dwa jesiony ul. Moniuszki.
 • Dąb szypułkowy ul. Skalna 10.
 • Dąb szypułkowy ul. Grabańka.
 • Sasanka otwarta, dziewięćsił bezłodygowy Sodowa Góra.
Obiekty przyrody objęte ochroną
 • Rzerwat przyrody "Dolina Żabnika" w kompleksie leśnym "Kolawica". Obszar kilku typów siedliskowych: Potok Żabnik wraz z jego rozlewiskami, zabagnieniami i zastojami, boru sosnowego i mieszanego z licznymi polami i terenami piaszczystymi oraz szuwarowiska i niewielkie płaty torfowisk. Na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie kilkuset gatunków roślm naczyniowych, wśród nich kilkudziesięciu gatunków chronionych, rzadkich i zagrożonych w skali kraju. Bogato reprezentowany jest świat zwierząt - ok. 100 gatunków, w tym 44 podlegające ochronie prawnej. Na szczególną uwagę zasługuje stanowisko ponikła igłowatego, rośliny uznawanej dotychczas za wymarłą w regionie. W Jaworznie występuje jedynie w rezerwacie "Dolina Żabnika". Leśnictwo Ciężkowice, powierzchnia rezerwatu to 42,32 ha, z otuliną 154,44 ha. Rezerwat powstał 14.06.1996 r., zarządzeniem Ministra OŚZNiL.
 • Obszar chronionego krajobrazu Kompleks leśny "Dobra-Wilkoszyn". Stanowisko rzadkich gatunków roślin chronionych oraz źródeł wody siarczanej. Charakterystyczne dla tego terenu są bogate florystycznie łąki wilgotne. Fauna obszaru to 260 gatunków zwierząt, z których 4 objętych jest ochroną prawną. Leśnictwo Szczakowa, powierzchnia obszaru chronionego to 321,87 ha. Został utworzony uchwałą Rady Miasta Jaworzna z dnia 21.01.1994 r.
 • Powierzchniowy pomnik przyrody. Uroczyko "Sodowa Góra". Stanowisko sasanki otwartej i dziewięćsiła bezłodygowego. Leśnictwo Szczakowa, powstał Decyzją Wojewody Katowickiego z 08.12.1981 r. Jego powierzchnia to 13,56 ha.
Aktualny przemysł
 • Elektrownia Jaworzno III (Tauron Wytwarzanie oddz. Jaworzno - d. PKE EJIII), ul. Promienna 51.
 • Elektrociepłownia Jaworzno II (Tauron Wytwarzanie oddz. Jaworzno - d. PKE EJIII), ul. Energetyków 15.
 • Zakład Górniczy „Sobieski” (Południowy Koncern Węglowy, PKE Tauron S.A.).
 • Zakłady Chemiczne „Azot” S.A., ul. Chopina 94.
 • 100 letnia Huta Szkła Okiennego "Szczakowa" (91-Plus, Szczakowa Glass - zakład w likwidacji od stycznia 2012), ul. Kolejarzy 81.
 • Park Przemysłowy - nowe inwestycje przy węźle autostrady w Jeleniu.
 • Oczyszczalnia ścieków w Dębie.
 • Kopalnia Piasku Podsadzkowego DB Schenker Rail Polska S.A. (d. KPP "Szczakowa"),ul. Bukowska 12.
 • Garbarnia "Szczakowa", ul. Szklarska 5.
 • Rozdzielnie prądu „Baustela” w Byczynie.
 • Zakłady Knauf, ul. Promienna.
 • PKP Szczakowa, ul. Kolejarzy.
Stadiony sportowe
 • Stadion miejski przy ul. Krakowskiej 8 - dawna "Victoria". Pojemność stadionu to 7000 miejsc (w tym 5 708 miejsc siedzących, 1042 miejsca kryte). Wymiary płyty boiska: 105 m x 68 m. Stadion wyposażony jest w monitoring (4 kamery ruchome, 1 nieruchoma), wysokiej klasy nagłośnienie, 3 kasy, zaplecze sanitarne. Stadion jest dostosowany do wymogów II ligowych, spełnia wymagania licencyjne PZPN. W latach 2001/2002 rozgrywała tutaj mecze "Szczakowianka" Jaworzno w ramach I ligi piłkarskiej (obecnie ekstraklasy).
 • Stadion Sportowy przy ul. Kościuszki 1 w Szczakowej. Obiekt składa się z boiska głównego trawiastego o wymiarach 105 m na 65 m, wokół którego znajduje się trybuna kryta na 350 miejsc siedzących oraz 1000 miejsc stojących, hali sportowej o wymiarach 30 m na 16, 5 m (pełny węzeł sanitarny, 3 szatnie, pomieszczenia biurowe oraz sala konferencyjną, sauna i siłownia oraz mała sala gimnastyczna) i boiska asfaltowego przeznaczone do gry w koszykówkę.
 • Kompleks wielofunkcyjnych boisk sportowych "Orlik" w Pieczyskach. To m.in. boisko sportowe i korty tenisowe. Boisko "Orlika" ma idealnie równą i sztuczną nawierzchnię piłkarską.
 • Stadion miejski na Pszczelniku przy ul. Moniuszki 95 - dawna "Azotania". Na terenie obiektu znajdują się: trawiaste boisko do piłki nożnej, dwa boiska do siatkówki, jedno do gry w piłkę koszykową, dwa asfaltowe korty tenisowe, boisko treningowe do piłki nożnej. Boisko główne posiada trybunę na 800 miejsc siedzących w tym 250 zadaszonych, a zaplecze techniczne stanowią dwie nowoczesne szatnie z natryskami.
 • Stadion i korty tenisowe "Victorii" w Jeleniu.
 • Stadion KS "Górnik" na Osiedlu Stałym.