Dobra

 dzielnice_jaworzna  Dobra lata

Rys historyczny:

lisc_2 Dobra - w dniu 20 marca 1956 r. jako przysiółek Szczakowej, wraz z nią została przyłączona do Jaworzna. Po reformie w 1954 a więc jeszcze przed przyłączeniem Dobrej do miasta Szczakowa tworzyła ona wraz z Pieczyskami i Ciężkowicami gromadę Ciężkowice w ramach powiatu chrzanowskiego.

lisc_2 Dobra to zielona dzielnica leżąca w otulinie lasów, pól i łąk.
lisc_2 Pomiędzy Dobrą, Wilkoszynem, Ciężkowicami i Pieczyskami utworzono obszar chronionego krajobrazu - Kompleks leśny "Dobra-Wilkoszyn". Jest to stanowisko rzadkich gatunków roślin chronionych oraz źródeł wody siarczanej. Wśród roślin chronionych wymienić należy: bluszcz pospolity, centuria pospolita, ciemiężyca zielona, goryczka wąskolistna, gółka długoostrogowa, kalina koralowa, konwalia majowa, kopytnik pospolity, kosaciec syberyjski, kruszczyk pospolity i rdzawoczerwony, kruszyna pospolita, lilia złotogłów, listera jajowata, mieczyk dachówkowaty, pierwiosnek lekarski, storczyk krwisty i szerokolistny, tojad dzióbaty, wawrzynek wilczełyko, wyblin, jednolistny, żłobik koralowy. Charakterystyczne dla tego terenu są bogate florystycznie łąki wilgotne z masowo występującymi mieczykami dachówkowatymi, goryczką wąskolistną, storczykami szerokolistnymi i kosaćcem syberyjskim. Fauna obszaru to 260 gatunków zwierząt, z których 46 objętych jest ochroną prawną. Powierzchnia obszaru chronionego to 321,87 ha, należy do leśnictwa w Szczakowej. Został utworzony uchwałą Rady Miasta Jaworzna z dnia 21.01.1994 r.
                        
Charakterystyczne obiekty i miejsca:


Obszar Chronionego Krajobrazu "Dobra-Wikoszyn", Źródło Siarczanej;
 Świetlica środowiskowa "Dobra", ul. Podlesie;
 Cmentarz Szczakowski, ul. Jaworowa;
► Miejsca zwane Małe Działy, Duże Działy, Granice;
Ścieżka dydaktyczna: Wilkoszyn - Dobra, zalewisko pogórnicze (Żródło Siarczanej) - Trasę rozpoczynamy się w Wilkoszynie, dalej ulicą Botaniczną dochodzimy do zalewiska pogórniczego. Do źródeł wody siarczanej, prowadzą szlaki: żółty, a następnie czarny. Kierując się na brzeg lasu idziemy polną drogą w stronę ulicy Podlesie, która doprowadzi nas na Dobrą;
          

bibliografia