Jeziorki

 dzielnice_jaworzna  Jeziorki lata

Rys historyczny:

lisc_2Jeziorki  - nazwa pochodzi jak sie można domysleć od słowa "jezioro" (zdrobniale jeziorko) a więc naturalnego śródlądowego zbiornika wodnego. Warto podkreślić, że jezioro to nie staw! Jezioro różni się od stawu występowaniem strefy afotycznej – światło nie dociera do dna, uniemożliwiając tam rozwój roślinności. Pozatym staw jest zbiornikiem sztucznym, budowanym zazwyczaj do hodowli ryb a jezioro - jak wspomniano na wstępie - zjawiskiem naturalnym. Innym odróznikiem jest to, że jezioro ma ciągły napływ i odpływ wody, mimo że wygląda jak zamknięty zbiornik wodny.
Jak podaje Czesław Kempiński, Jeziorkami w XVI w. nazywano także rybaków, ludzi trudniących się połowem ryb.
lisc_2 Pierwszą wzmiankę o Jeziorkach jako przysiółku Byczyny mamy z roku 1791. Stały tam wtedy dwa domy żydowskie.
lisc_2 Z powodu zalegających na tych terenach torfowisk, woda ma tu zabarwienie rdzawo-żelazowe. W drugiej połowie XIX w tzw. Jeziorkach pod Chrzanowem niejaki Paula Gurniaka utworzył fabrykę torfu.
Paula Gurniaka był chemikiem i fabrykantem z Cieszyna i w tymże mieście prowadził po ojcu fabrykę octu i octanu ołowiu. Jako przedsiębiorca i zaradny człowiek, nie ograniczał się tym co ma, ale poszedł dalej - inwestując m. in. w Jeziorkach.
lisc_2 W dniu 5 października 1974 Jeziorki przyłączono do Jaworzna, jako jedną z jej dzielnic. Do tego czasu wieś ta nosiła nazwę Jeziorki Byczyńskie i tworzyła w wraz z Byczyną gminę Byczyna w ramach powiatu chrzanowskiego, woj. krakowskiego. Jak podaje Rozporządzenie Rady Ministrów z 1974 r. Jeziorki zajmowały obszar 127 ha. 
lisc_2 Parafia pw. św. Józefa Rzemieślnika została wydzielona z parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Byczynie i św. Wojciecha w Jaworznie w sierpniu 1994 r.
1 maja 1984 odbyło się poświęcenie nowe powstałej kaplicy w Jeziorkach. Równocześnie z budową kaplicy rozpoczęto starania o zezwolenie na budowę kościoła, które otrzymano w sierpniu 1984 r.
Wiosną 1985 rozpoczęto budowę kościoła. Projekt kościoła wykonał mgr inż. arch. Józef Maria Dutkiewicz. Budowa opierała się na składkach deklarowanych dobrowolnie przez parafian. Zakończenie budowy świątyni przypadł na rok 1989.
W latach 1989-94 budynek kościoła pozostawał w stanie surowym. Dopiero w czerwcu 1994 r. staraniem proboszcza w Byczynie, ks. Eugeniusza Cebulskiego do budynku kościoła zostało doprowadzone zasilanie elektryczne. Dalsze prace rozpoczęto z początkiem maja 1998 r. Wówczas wykonano malowanie kościoła, które zaprojektował i wykonał mgr Janusz Łęgowski. W głównej ścianie ołtarzowej został namalowany krzyż papieski. W lewym, bocznym ołtarzu umieszczono obraz Matki Bożej Częstochowskiej, a w prawym - obraz patrona parafii, św. Józefa Rzemieślnika.
5 listopada 2000 r. o godz. 11.00 odbyła się uroczystość konsekracji kościoła św. Józefa Rzemieślnika w Jaworznie Jeziorkach. Wszystko odbywa się przy udziale Dostojnego Gościa, bp. Adama Śmigielskiego, licznie zgromadzonej braci kapłańskiej, zaproszonych gości oraz wiernych parafian.
Choć parafia pw. św. Józefa Rzemieślnika na Jeziorkach jest młodą wspólnotą, została doświadczona bardzo boleśnie i dramatycznie. W Wielki Piątek 1997 r. podczas silnej wichury zostało zerwane poszycie z całej wschodniej części dachu kościoła. Pomimo przejmującego chłodu i zimna mężczyźni przystąpili do usuwania szkód. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu parafian jeszcze w tym samym dniu zabezpieczono budynek kościoła. Religijne przeżycia Wielkiego Piątku zostały spotęgowane tym wydarzeniem. Udział samych kobiet i dzieci w Liturgii Wielkiego Piątku oraz praca mężczyzn w tym samym czasie na dachu pozostanie na długie lata w pamięci parafian. Dramaturgia tego wydarzenia jeszcze bardziej zbliżyła mieszkańców do spraw swojej wspólnoty i kościoła.
                     
Charakterystyczne obiekty i miejsca:


Kościół parafialny pod wezwaniem św. Józefa Rzemieślnika;
Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mikołaja Kopernika przy ul. Kasztanowej;
Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Kasztanowej;
Pomnik dla uczczenia pamięci działaczy ruchu oporu: PPR, AK, GL i AL poległych w walce z okupantem w czasie II wojny światowej, ul. Turystyczna, d. Leśniczówka;
Las Brzeziny, Bania i Klin;
Staw na Jeziorkach - dość spory i urokliwy zbiornik wodny, łowisko wędkarskie;
          

bibliografia